European Commission - Erasmus+ Project

Difference between revisions of "Open studies"

From workqual
Jump to: navigation, search
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
Hér verða sett fram ýmis dæmi um námsbrautir og aðgerðir sem eiga það sameiginlegt að miða að því að sem flestir nemendur á öllum aldri (sérstaklega 17 - 19 ára) geti fengið útskrift sem hefur einhverja þýðingu.
 
Hér verða sett fram ýmis dæmi um námsbrautir og aðgerðir sem eiga það sameiginlegt að miða að því að sem flestir nemendur á öllum aldri (sérstaklega 17 - 19 ára) geti fengið útskrift sem hefur einhverja þýðingu.
 +
 +
[[VET4Change]]
  
  
Line 54: Line 56:
  
 
== Um verkefnið sjálft. ==
 
== Um verkefnið sjálft. ==
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/2/28/Flutningagr_Umsokn_um_styrk_MMR_Nam_er_vinnandi_v.pdf| '''Umsókn um styrk.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/2/28/Flutningagr_Umsokn_um_styrk_MMR_Nam_er_vinnandi_v.pdf '''Umsókn um styrk.''']
  
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/2/2d/Flutningagr_Svar_MMR_v_styrks.pdf| '''Svarbréf ráðuneytis um styrk.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/2/2d/Flutningagr_Svar_MMR_v_styrks.pdf '''Svarbréf ráðuneytis um styrk.''']
  
 
== Starfsgreinaráð í samgöngu-, farartækja- og flutningsgreinum. ==
 
== Starfsgreinaráð í samgöngu-, farartækja- og flutningsgreinum. ==
[http://brunnur.stjr.is/nefndir.nsf/committee.xsp?documentId=B388A0661FA6E7DD00257BA4005773CD Hér eru taldir upp nefndarmenn í starfsgreinaráðinu.]
+
[https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=001d9a8f-4215-11e7-941a-005056bc530c Hér eru taldir upp nefndarmenn í starfsgreinaráðinu.]
  
 
[http://namskra.is Vefur um gerð nýrrar námskrár.]
 
[http://namskra.is Vefur um gerð nýrrar námskrár.]
  
 
[http://vinnuvefur.namskra.is Vinnuvefur um gerð námskrár.]
 
[http://vinnuvefur.namskra.is Vinnuvefur um gerð námskrár.]
+
 
 
== Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar. ==
 
== Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar. ==
  
 
Fyrst opinberar námskrár og skýrslur á vegum menntamálaráðuneytis og starfsgreinaráðs.
 
Fyrst opinberar námskrár og skýrslur á vegum menntamálaráðuneytis og starfsgreinaráðs.
  
[http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7807 '''Yfirlitsskýrsla sérfræðinga OECD um starfsmenntun á Íslandi''']
+
[https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2013/11/13/-nbspYfirlitsskyrsla-serfraedinga-OECDum-starfsmenntun-a-Islandi/ '''Yfirlitsskýrsla sérfræðinga OECD um starfsmenntun á Íslandi''']
  
‎[http://workmentor.vma.is/wiki/images/b/b8/STARFSGREINARAD_Tharfagreining_f_nam_flutningafraedum_11feb2013.pdf|'''Þarfagreining fyrir nám í flutningagreinum.''']
+
‎[https://workmentor.vma.is/wiki/images/b/b8/STARFSGREINARAD_Tharfagreining_f_nam_flutningafraedum_11feb2013.pdf'''Þarfagreining fyrir nám í flutningagreinum.''']
  
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/e/ec/8_november_2012_fundur_attentus_.pdf| '''Svarbréf VMA til Árnýjar þegar hún vann að þarfagreiningunni.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/e/ec/8_november_2012_fundur_attentus_.pdf '''Svarbréf VMA til Árnýjar þegar hún vann að þarfagreiningunni.''']
  
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/6/6b/Mimir_Matslistar_lagerstarfsmenn_lok.pdf| '''Frá Mími, Matslistar fyrir raunfærnimat um stöðu í flutningagreinum.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/6/6b/Mimir_Matslistar_lagerstarfsmenn_lok.pdf '''Frá Mími, Matslistar fyrir raunfærnimat um stöðu í flutningagreinum.''']
  
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/1/14/Namsbraut_i_FlutningafrHR_kynn.pdf| '''Háskólinn í Reykjavík, Opni háskólinn. Námsbraut í flutningafræði.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/1/14/Namsbraut_i_FlutningafrHR_kynn.pdf '''Háskólinn í Reykjavík, Opni háskólinn. Námsbraut í flutningafræði.''']
  
[http://frae.is/namsskrar/voruflutningaskolinn/ '''Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, vefsíða.''']
+
[http://frae.is/namskrar/starfstengdar-namskrar/ '''Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, vefsíða.''']
  
[http://frae.is/files/VoruflutningaskoliPrentun3_2071310830.pdf '''Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, námskrá.''']
+
[http://frae.is/wp-content/uploads/2017/11/VoruflutningaskoliPrentun3_2071310830.pdf '''Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, námskrá.''']
  
 
[http://rsv.is/Files/Skra_0041127.pdf'''Greiningarskýrsla um hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum sem gerð var á vegum rannsóknarsetursins á Bifröst''']
 
[http://rsv.is/Files/Skra_0041127.pdf'''Greiningarskýrsla um hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum sem gerð var á vegum rannsóknarsetursins á Bifröst''']
Line 87: Line 89:
 
[http://www.samskip.is/um-samskip/vinnustadurinn/fraedslumal'''Af vef Samskipa''']
 
[http://www.samskip.is/um-samskip/vinnustadurinn/fraedslumal'''Af vef Samskipa''']
  
[http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3979'''Engin námskrá í flutningagreinum á vef ráðuneytis.''']
+
[https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/framhaldsskolar/stadfestar-namsbrautarlysingar '''Engin námskrá í flutningagreinum á vef ráðuneytis.''']
  
 
[http://ec.europa.eu/education/index_en.htm Evrópusambandið, menntamál.]
 
[http://ec.europa.eu/education/index_en.htm Evrópusambandið, menntamál.]
Line 93: Line 95:
 
[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=569&furtherNews=yes Um flutningagreinar á vef Cedefob.]
 
[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=569&furtherNews=yes Um flutningagreinar á vef Cedefob.]
  
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/5/5b/Ferdathjonusta_Lokaskyrsla_Nam_i_vinnu.pdf| '''Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/5/5b/Ferdathjonusta_Lokaskyrsla_Nam_i_vinnu.pdf '''Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.''']
  
[http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/bruges_en.pdf '''Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué'''.]  
+
[http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2011/bruges_en.pdf '''Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué'''.]  
  
[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqavet_en.htm '''EQAVET  Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training''']
+
[https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en '''EQAVET  Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training''']
  
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/e/ed/Brotthv_frsk_2013.pdf| '''Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.''']
+
[https://workmentor.vma.is/wiki/images/e/ed/Brotthv_frsk_2013.pdf '''Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.''']
  
  
Line 105: Line 107:
  
 
[https://skydrive.live.com/?cid=9cd19e114352e1f3&authkey=!AkD2-sclKQaNufA#cid=9CD19E114352E1F3&id=9CD19E114352E1F3%21108&authkey=%21AkD2-sclKQaNufA Gagnasafn á Skydrive.]
 
[https://skydrive.live.com/?cid=9cd19e114352e1f3&authkey=!AkD2-sclKQaNufA#cid=9CD19E114352E1F3&id=9CD19E114352E1F3%21108&authkey=%21AkD2-sclKQaNufA Gagnasafn á Skydrive.]
 +
 +
[[TCA Luxembourg 2019]]
 +
 +
[[Media:LU_VET_TCA_Report.pdf|Skýrsla un ráðstefnuna.]]
 +
 +
[[Media:LU_VET_TCA_Participant_List.pdf|Listi um þátttakendur á ráðstefnunni.]]
 +
 +
[[Media:LU_VET_TCA_Main_Slides-For_Circulation.pdf|Glærur af ráðstefnunni.]]

Latest revision as of 12:18, 21 August 2020

Hér verða sett fram ýmis dæmi um námsbrautir og aðgerðir sem eiga það sameiginlegt að miða að því að sem flestir nemendur á öllum aldri (sérstaklega 17 - 19 ára) geti fengið útskrift sem hefur einhverja þýðingu.

VET4Change


Þessi skjöl eru hugmyndir frá Jóhannesi Árnasyni kennara við VMA jarn@vma.is

Að vinna gegn brottfalli - að fjölga möguleikum á útskriftum.

Tllaga / pælingar um verkefni til að vinna að fyrsta og annars þreps námi með vinnustaðatengingu.

Hugleiðingar og tillögur um að lagfæra námsbrautir og starf til að minnka brottfall.

Tilraun til að setja fram yfirlit um margvíslega möguleika á að útskrifast úr VMA, bæði núverandi og hugsanlegar leiðir.

Tillaga um ramma utanum fyrsta þreps nám sem byggir m.a. mikið á vinnustaðanámi.

Einstakar námbrautir - tillögur um breytingar og viðbætur.

Tillaga um að þróað verði nám á fleiri sviðum og þrepum tengt íþróttabraut.

Tillaga um að þróað verði nám umönnunarliða sem geti m.a. innihaldið minna formlegt bóknám.

Ófullkomin tillaga að ferðamálanámi í samhengi við grunndeild matvæla.

Frá 2009. Yfirlit um nám í matvælagreinum í VMA, tilraun til að kortleggja stöðuna og möguleikana. Hjördís Stefánsdóttir og Jóhannes Árnason.


GreenPOP


Nám í vörutækni - flutningagreinum

Jóhannes var í vinnuhópi um námskrá í vörutækni / flutningafræði. Verkefnið var unnið á vegum starfsgreinaráðs farartækja- og flutningsgreina, Tækniskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri. Hér eru lokaútgáfur af tillögum vinnuhópsins.

Skýrsla vinnuhópsins um aðalatriðin.

Viðauki 1 - Fundargerðir vinnuhópsins.
Viðauki 2 - Þrepaskiptir matslistar frá Mími-Símenntun.
Viðauki 3 - Þrepaskiptir listar um námsviðmið úr þarfagreiningu Attendus um nám í flutningagreinum.
Viðauki 4 - Sérgreinar sem til eru í skólum t.d. í öðrum starfsgreinum.
Viðauki 5 - Námsbrautalýsingar á þrepi 1, 2 og 3.
Viðauki 6 - Útfærsla á vinnustaðanámi.
Viðauki 7 - Lýsingar á nýjum námsáföngum í vörutækni/flutningagreinum.
Viðauki 8 - Glærukynning um verkefnið.


Nokkur gögn varðandi verkefni sem VMA vinnur með Tækniskólanum og Starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.

Unnið er að því að móta námskrá flutningsgreina.

Jóhannes Árnason gerir þennan vef, netfangið er jarn@vma.is

Um verkefnið sjálft.

Umsókn um styrk.

Svarbréf ráðuneytis um styrk.

Starfsgreinaráð í samgöngu-, farartækja- og flutningsgreinum.

Hér eru taldir upp nefndarmenn í starfsgreinaráðinu.

Vefur um gerð nýrrar námskrár.

Vinnuvefur um gerð námskrár.

Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar.

Fyrst opinberar námskrár og skýrslur á vegum menntamálaráðuneytis og starfsgreinaráðs.

Yfirlitsskýrsla sérfræðinga OECD um starfsmenntun á Íslandi

Þarfagreining fyrir nám í flutningagreinum.

Svarbréf VMA til Árnýjar þegar hún vann að þarfagreiningunni.

Frá Mími, Matslistar fyrir raunfærnimat um stöðu í flutningagreinum.

Háskólinn í Reykjavík, Opni háskólinn. Námsbraut í flutningafræði.

Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, vefsíða.

Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, námskrá.

Greiningarskýrsla um hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum sem gerð var á vegum rannsóknarsetursins á Bifröst

Af vef Samskipa

Engin námskrá í flutningagreinum á vef ráðuneytis.

Evrópusambandið, menntamál.

Um flutningagreinar á vef Cedefob.

Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.

Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué.

EQAVET Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training

Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.


Fundargerðir og gögn.

Gagnasafn á Skydrive.

TCA Luxembourg 2019

Skýrsla un ráðstefnuna.

Listi um þátttakendur á ráðstefnunni.

Glærur af ráðstefnunni.