European Commission - Erasmus+ Project

Difference between revisions of "Open studies"

From workqual
Jump to: navigation, search
(Nám í vörutækni - flutningagreinum)
Line 43: Line 43:
  
 
[[Media:Mat_a_virkni_i_timum_almennt.odt|Mat á virkni í tímum.]] <br>
 
[[Media:Mat_a_virkni_i_timum_almennt.odt|Mat á virkni í tímum.]] <br>
 +
 +
 +
 +
Nokkur gögn varðandi verkefni sem VMA vinnur með Tækniskólanum og Starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.
 +
 +
Unnið er að því að móta '''námskrá flutningsgreina'''.
 +
 +
[http://www.vma.is/is/skolinn/starfsfolk/johannes-arnason '''Jóhannes Árnason'''] gerir þennan vef, netfangið er [mailto:jarn@vma.is jarn@vma.is]
 +
 +
 +
== Um verkefnið sjálft. ==
 +
[[Media:Flutningagr_Umsokn_um_styrk_MMR_Nam_er_vinnandi_v.pdf| '''Umsókn um styrk.''']]
 +
 +
[[Media:Flutningagr_Svar_MMR_v_styrks.pdf| '''Svarbréf ráðuneytis um styrk.''']]
 +
 +
 +
== Starfsgreinaráð í samgöngu-, farartækja- og flutningsgreinum. ==
 +
[http://brunnur.stjr.is/nefndir.nsf/committee.xsp?documentId=B388A0661FA6E7DD00257BA4005773CD Hér eru taldir upp nefndarmenn í starfsgreinaráðinu.]
 +
 +
[http://namskra.is Vefur um gerð nýrrar námskrár.]
 +
 +
[http://vinnuvefur.namskra.is Vinnuvefur um gerð námskrár.]
 +
 +
== Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar. ==
 +
 +
Fyrst opinberar námskrár og skýrslur á vegum menntamálaráðuneytis og starfsgreinaráðs.
 +
 +
[http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7807 '''Yfirlitsskýrsla sérfræðinga OECD um starfsmenntun á Íslandi''']
 +
 +
‎[[Media:STARFSGREINARAD_Tharfagreining_f_nam_flutningafraedum_11feb2013.pdf|'''Þarfagreining fyrir nám í flutningagreinum.''']]
 +
 +
[[Media:8_november_2012_fundur_attentus_.pdf| '''Svarbréf VMA til Árnýjar þegar hún vann að þarfagreiningunni.''']]
 +
 +
[[Media:Mimir_Matslistar_lagerstarfsmenn_lok.pdf‎ | '''Frá Mími, Matslistar fyrir raunfærnimat um stöðu í flutningagreinum.''']]
 +
 +
[[Media:Namsbraut_i_FlutningafrHR_kynn.pdf‎| '''Háskólinn í Reykjavík, Opni háskólinn. Námsbraut í flutningafræði.''']]
 +
 +
[http://frae.is/namsskrar/voruflutningaskolinn/ '''Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, vefsíða.''']
 +
 +
[http://frae.is/files/VoruflutningaskoliPrentun3_2071310830.pdf '''Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, námskrá.''']
 +
 +
[http://rsv.is/Files/Skra_0041127.pdf'''Greiningarskýrsla um hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum sem gerð var á vegum rannsóknarsetursins á Bifröst''']
 +
 +
[http://www.samskip.is/um-samskip/vinnustadurinn/fraedslumal'''Af vef Samskipa''']
 +
 +
[http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3979'''Engin námskrá í flutningagreinum á vef ráðuneytis.''']
 +
 +
[http://ec.europa.eu/education/index_en.htm Evrópusambandið, menntamál.]
 +
 +
[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=569&furtherNews=yes Um flutningagreinar á vef Cedefob.]
 +
 +
[[Media:Ferdathjonusta_Lokaskyrsla_Nam_i_vinnu.pdf‎| '''Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.''']]
 +
 +
[http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/bruges_en.pdf '''Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué'''.]
 +
 +
[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqavet_en.htm '''EQAVET  Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training''']
 +
 +
[[Media:Brotthv_frsk_2013.pdf‎| '''Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.''']]
 +
 +
 +
Fundargerðir og gögn.
 +
 +
[[Media:Fundargerd_09_09_2013.pdf| '''Símafundur 9. september 2013.''']]
 +
 +
[https://skydrive.live.com/?cid=9cd19e114352e1f3&authkey=!AkD2-sclKQaNufA#cid=9CD19E114352E1F3&id=9CD19E114352E1F3%21108&authkey=%21AkD2-sclKQaNufA Gagnasafn á Skydrive.]

Revision as of 16:33, 19 April 2017

Hér verða sett fram ýmis dæmi um námsbrautir og aðgerðir sem eiga það sameiginlegt að miða að því að sem flestir nemendur á öllum aldri (sérstaklega 17 - 19 ára) geti fengið útskrift sem hefur einhverja þýðingu.


Þessi skjöl eru hugmyndir frá Jóhannesi Árnasyni kennara við VMA jarn@vma.is

Að vinna gegn brottfalli - að fjölga möguleikum á útskriftum.

Hugleiðingar og tillögur um að lagfæra námsbrautir og starf til að minnka brottfall.

Tilraun til að setja fram yfirlit um margvíslega möguleika á að útskrifast úr VMA, bæði núverandi og hugsanlegar leiðir.

Tillaga um ramma utanum fyrsta þreps nám sem byggir m.a. mikið á vinnustaðanámi.

Einstakar námbrautir - tillögur um breytingar og viðbætur.

Tillaga um að þróað verði nám umönnunarliða sem geti m.a. innihaldið minna formlegt bóknám.

Ófullkomin tillaga að ferðamálanámi í samhengi við grunndeild matvæla.

Frá 2009. Yfirlit um nám í matvælagreinum í VMA, tilraun til að kortleggja stöðuna og möguleikana. Hjördís Stefánsdóttir og Jóhannes Árnason.


Nám í vörutækni - flutningagreinum

Jóhannes var í vinnuhópi um námskrá í vörutækni / flutningafræði. Verkefnið var unnið á vegum starfsgreinaráðs farartækja- og flutningsgreina, Tækniskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri. Hér eru lokaútgáfur af tillögum vinnuhópsins.

Skýrsla vinnuhópsins um aðalatriðin.

Viðauki 1 - Fundargerðir vinnuhópsins.
Viðauki 2 - Þrepaskiptir matslistar frá Mími-Símenntun.
Viðauki 3 - Þrepaskiptir listar um námsviðmið úr þarfagreiningu Attendus um nám í flutningagreinum.
Viðauki 4 - Sérgreinar sem til eru í skólum t.d. í öðrum starfsgreinum.
Viðauki 5 - Námsbrautalýsingar á þrepi 1, 2 og 3.
Viðauki 6 - Útfærsla á vinnustaðanámi.
Viðauki 7 - Lýsingar á nýjum námsáföngum í vörutækni/flutningagreinum.
Viðauki 8 - Glærukynning um verkefnið.

GreenPOP


Mat á virkni í tímum.


Nokkur gögn varðandi verkefni sem VMA vinnur með Tækniskólanum og Starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.

Unnið er að því að móta námskrá flutningsgreina.

Jóhannes Árnason gerir þennan vef, netfangið er jarn@vma.is


Um verkefnið sjálft.

Umsókn um styrk.

Svarbréf ráðuneytis um styrk.


Starfsgreinaráð í samgöngu-, farartækja- og flutningsgreinum.

Hér eru taldir upp nefndarmenn í starfsgreinaráðinu.

Vefur um gerð nýrrar námskrár.

Vinnuvefur um gerð námskrár.

Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar.

Fyrst opinberar námskrár og skýrslur á vegum menntamálaráðuneytis og starfsgreinaráðs.

Yfirlitsskýrsla sérfræðinga OECD um starfsmenntun á Íslandi

Þarfagreining fyrir nám í flutningagreinum.

Svarbréf VMA til Árnýjar þegar hún vann að þarfagreiningunni.

Frá Mími, Matslistar fyrir raunfærnimat um stöðu í flutningagreinum.

Háskólinn í Reykjavík, Opni háskólinn. Námsbraut í flutningafræði.

Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, vefsíða.

Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, námskrá.

Greiningarskýrsla um hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum sem gerð var á vegum rannsóknarsetursins á Bifröst

Af vef Samskipa

Engin námskrá í flutningagreinum á vef ráðuneytis.

Evrópusambandið, menntamál.

Um flutningagreinar á vef Cedefob.

Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.

Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué.

EQAVET Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training

Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.


Fundargerðir og gögn.

Símafundur 9. september 2013.

Gagnasafn á Skydrive.