European Commission - Erasmus+ Project

Difference between revisions of "Open studies"

From workqual
Jump to: navigation, search
(Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar.)
(Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar.)
Line 89: Line 89:
 
[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=569&furtherNews=yes Um flutningagreinar á vef Cedefob.]
 
[http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=569&furtherNews=yes Um flutningagreinar á vef Cedefob.]
  
[[Media:Ferdathjonusta_Lokaskyrsla_Nam_i_vinnu.pdf‎| '''Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.''']]
+
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/5/5b/Ferdathjonusta_Lokaskyrsla_Nam_i_vinnu.pdf| '''Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.''']
  
 
[http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/bruges_en.pdf '''Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué'''.]  
 
[http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/bruges_en.pdf '''Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué'''.]  
Line 95: Line 95:
 
[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqavet_en.htm '''EQAVET  Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training''']
 
[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqavet_en.htm '''EQAVET  Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training''']
  
[[Media:Brotthv_frsk_2013.pdf‎| '''Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.''']]
+
[http://workmentor.vma.is/wiki/images/e/ed/Brotthv_frsk_2013.pdf| '''Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.''']
  
  

Revision as of 16:38, 19 April 2017

Hér verða sett fram ýmis dæmi um námsbrautir og aðgerðir sem eiga það sameiginlegt að miða að því að sem flestir nemendur á öllum aldri (sérstaklega 17 - 19 ára) geti fengið útskrift sem hefur einhverja þýðingu.


Þessi skjöl eru hugmyndir frá Jóhannesi Árnasyni kennara við VMA jarn@vma.is

Að vinna gegn brottfalli - að fjölga möguleikum á útskriftum.

Hugleiðingar og tillögur um að lagfæra námsbrautir og starf til að minnka brottfall.

Tilraun til að setja fram yfirlit um margvíslega möguleika á að útskrifast úr VMA, bæði núverandi og hugsanlegar leiðir.

Tillaga um ramma utanum fyrsta þreps nám sem byggir m.a. mikið á vinnustaðanámi.

Einstakar námbrautir - tillögur um breytingar og viðbætur.

Tillaga um að þróað verði nám umönnunarliða sem geti m.a. innihaldið minna formlegt bóknám.

Ófullkomin tillaga að ferðamálanámi í samhengi við grunndeild matvæla.

Frá 2009. Yfirlit um nám í matvælagreinum í VMA, tilraun til að kortleggja stöðuna og möguleikana. Hjördís Stefánsdóttir og Jóhannes Árnason.


GreenPOP


Nám í vörutækni - flutningagreinum

Jóhannes var í vinnuhópi um námskrá í vörutækni / flutningafræði. Verkefnið var unnið á vegum starfsgreinaráðs farartækja- og flutningsgreina, Tækniskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri. Hér eru lokaútgáfur af tillögum vinnuhópsins.

Skýrsla vinnuhópsins um aðalatriðin.

Viðauki 1 - Fundargerðir vinnuhópsins.
Viðauki 2 - Þrepaskiptir matslistar frá Mími-Símenntun.
Viðauki 3 - Þrepaskiptir listar um námsviðmið úr þarfagreiningu Attendus um nám í flutningagreinum.
Viðauki 4 - Sérgreinar sem til eru í skólum t.d. í öðrum starfsgreinum.
Viðauki 5 - Námsbrautalýsingar á þrepi 1, 2 og 3.
Viðauki 6 - Útfærsla á vinnustaðanámi.
Viðauki 7 - Lýsingar á nýjum námsáföngum í vörutækni/flutningagreinum.
Viðauki 8 - Glærukynning um verkefnið.


Nokkur gögn varðandi verkefni sem VMA vinnur með Tækniskólanum og Starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.

Unnið er að því að móta námskrá flutningsgreina.

Jóhannes Árnason gerir þennan vef, netfangið er jarn@vma.is

Um verkefnið sjálft.

Umsókn um styrk.

Svarbréf ráðuneytis um styrk.

Starfsgreinaráð í samgöngu-, farartækja- og flutningsgreinum.

Hér eru taldir upp nefndarmenn í starfsgreinaráðinu.

Vefur um gerð nýrrar námskrár.

Vinnuvefur um gerð námskrár.

Ýmis gögn um starfsmenntun og flutningagreinar.

Fyrst opinberar námskrár og skýrslur á vegum menntamálaráðuneytis og starfsgreinaráðs.

Yfirlitsskýrsla sérfræðinga OECD um starfsmenntun á Íslandi

Þarfagreining fyrir nám í flutningagreinum.

Svarbréf VMA til Árnýjar þegar hún vann að þarfagreiningunni.

Frá Mími, Matslistar fyrir raunfærnimat um stöðu í flutningagreinum.

Háskólinn í Reykjavík, Opni háskólinn. Námsbraut í flutningafræði.

Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, vefsíða.

Fræðslumiðstöð atvinnnulífsins, Vöruflutningaskólinn, námskrá.

Greiningarskýrsla um hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum sem gerð var á vegum rannsóknarsetursins á Bifröst

Af vef Samskipa

Engin námskrá í flutningagreinum á vef ráðuneytis.

Evrópusambandið, menntamál.

Um flutningagreinar á vef Cedefob.

Skýrsla um nám í vinnu, ferðaþjónusta Húsavík.

Bæklingur Supporting vocational education and training in Europe. The Bruges Communiqué.

EQAVET Gæðavottun í starfsmenntun og þjálfun. Quality assurance in vocational education and training

Skýrsla um brottfall / brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum.


Fundargerðir og gögn.

Símafundur 9. september 2013.

Gagnasafn á Skydrive.